Обществено обсъждане

Публикуван за обсъждане

Документ Дата на
откриване
Дата на
приключване
Брой
коментари
Обществено обсъждане на Концепция „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“ 07.03.2024 20.03.2024
0

 

Архивиран

Документ Дата на
откриване
Дата на
приключване
Брой
коментари
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Велико Търново 2021 - 2027 година 17.01.2024 27.02.2024
15
Покана за обществено обсъждане относно Проект за бюджет 2024 18.01.2024 29.01.2024
1
Покана относно: Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за изменение на общ устройствен план на община Велико Търново и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Шемшево, община Велико Търново 23.10.2023 17.11.2023
0
Покана относно: Обществено обсъждане Проект за Бюджет 2023 21.07.2023 31.07.2023
0
Покана относно: Обществено обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Планиране на социалните услуги 21.02.2023 22.03.2023
0
Покана относно: обществено обсъждане, предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през 2023 година 15.11.2022 15.12.2022
0
Покана относно: обществено обсъждане във връзка с изготвен ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за ПИ с идентификатор №10447.34.35 по КККР на гр. Велико Търново 04.07.2022 26.07.2022
0
Генерален план за организация на движението на град Велико Търново 20.05.2022 20.06.2022
30
Покана за обществено обсъждане проект за Бюджет 2022 г. и поемане на Общински дълг през 2022 г. 23.03.2022 29.03.2022
0
Покана за обществено обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 09.07.2021 15.07.2021
2
Покана за обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг 28.06.2021 23.07.2021
0
Обществено обсъждане във връзка с депо за строителни отпадъци и земни маси - с. Леденик 31.05.2021 15.06.2021
0
Публично събитие „Обществен форум“ 26.05.2021 02.06.2021
0
Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2020 г. 27.04.2021 14.05.2021
1
Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за землището на с. Беляковец с ЕКАТТЕ 03798 13.04.2021 10.05.2021
0
Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за ЧИ на ОУП по КККР на с. Леденик 04.02.2021 17.02.2021
0
Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2021 г. и поемане на общински дълг през 2021 година 05.02.2021 12.02.2021
2
Покана за обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг 10.09.2020 25.09.2020
0
Обществено обсъждане във връзка с изготвен ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за землището на с. Вонеща вода и с.Ветренци, Община Велико Търново 31.07.2020 18.08.2020
0
Покана за обществено обсъждане на проект за Бюджет 2020 г. и поемане на общински дълг през 2020 година 14.01.2020 22.01.2020
3
Стратегия за развитие на културата в Община Велико Търново 2020-2030 10.12.2019 31.03.2020
5
Обществени консултации по предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR 04.09.2019 20.09.2019
0
Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2017 г. 27.03.2018 13.04.2018
0
Обществено обсъждане на Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ за УПИ Х, ХI-10, ХII-11, ХIII-11, ХIV-74, кв.570 12.03.2018 20.03.2018
0
Открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително 16.02.2018 19.03.2018
0
Покана за обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през 2018 година 23.01.2018 27.02.2018
1
Покана за обществено обсъждане проект за Бюджет 2018 г. и поемане на общински дълг през 2018 година 04.01.2018 04.01.2018
0
Обява за провеждане на среща за обществено обсъждане на ДОВОС и ДОСВ за обект "Изграждане на автомагистрала "Русе - Велико Търново" 25.10.2017 01.12.2017
0
Покана за обществено обсъждане проект за Бюджет 2017 и поемане на общински дълг през 2017 година. Общественото обсъждане ще се проведе на 28.12.2016 г. /сряда/ от 10.30 ч. в Голяма зала на Община Велико Търново 19.12.2016 28.12.2016
0
Покана за обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2014 г. 29.01.2015 05.02.2015
0
Обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново 12.11.2014 19.11.2014
0
Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2015 и поемане на общински дълг през 2015 година 10.11.2014 21.11.2014
0
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В 10.09.2014 24.09.2014
0
Проект правилник за вътрешния ред и организацията на работа в общински приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново 09.09.2014 24.09.2014
0
Обществено обсъждане на предложение за приемане на проект за бюджет 2013 година на Община Велико Търново 28.01.2013 04.02.2013
11
Покана за обществено обсъждане на отчет 2012, Бюджет 2013 г. и поемане на общински дълг през 2013 година 29.01.2013 30.01.2013
0

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.