Културно наследство

"И като гледам този невероятен, невъзможен град, аз мисля, че пред мене стои видение, измама за очите!”
Иван Вазов

Едни от най-популярните забележителности на Велико Търново са:

  • Крепостта "Царевец"
  • Хълм Трапезица
  • Средновековни църкви в Асенова Махала - "Св.Четиридесет мъченици", "Св.Георги", "Св.Петьр и Павел" и "Св.Димитър"
  • Старият град с архитектурните ансамбли
  • Възрожденски църкви-"Св.Св.Константин и Елена", "Св.Николай",  "Св.Св.Кирил и Методий" и др.
  • Археологически музей
  • Музей "Възраждане и учредително събрание"
  • АЕК "Самоводска чаршия"
  • Аудио-визуален спектакъл "Царевград Търнов Звук и светлина"       

Велико Търново е минало и величава история, създаван век след век, оцелял във времето и устремен в бъдещето. Това е град - приказка, сътворена от природата и човека, хармония от скали и къщи, камък и дърво, невероятни силуети, амфитеатрални панорами, зеленина и цветя, истинска архитектурна магия.

Урбанистичното развитие на града преминава от селищата в м. Качица от края на VI хил.пр.н.е., тракийското селище от XIII в.пр.н.е. на хълма Царевец, ранновизантийската отбранителна система по Трапезица, Царевец и Момина крепост от IV-VII в., средновековното славянобългарско селище до IX-Х в., укрепения Търновград - столица на Втората българска държава през XII-ХІV в., разположен на Царевец, Трапезица, Момина крепост, Света гора и т.н. „Нов град” по поречието на Янтра, градските махали през вековете на турското владичество и борбите за независимост от 1393-1877г. до следосвобожденско Търново положило основите на новата държава и разширило се на запад до новите територии на съвременния исторически, културен и туристически град. 

Забележителни са границите, кварталите и огражденията на града през различните епохи, с отбранителните съоръжения и порти, градската структура и организация на градските пространства от улици, площади, паркове, градини, видовете квартали и имоти запазени в по-голяма степен, по-значимите стари сгради и учреждения, като старата община, затвора, архива, съда, пощата, ханове, училища, читалища, болници, бани, гари, църкви, манастири, гробища, жилищата и къщите през ХVІІІ, ХІХ и ХХ век. 

Уникална е архитектурата на къщите от ранното Възраждане 1750г.-1828г., от втория период 1828-1856г. /до Кримската война/, късното Възраждане 1856-1878г. и търновския тип възрожденска къща с фасади от декоративни тухлички и измазани корнизи. Архитектурните тенденции и стилове след Освобождението определят развитието на градското планиране и своеобразието на къщите от 1878г.-1920г., с тяхната еклектика под влияние на западноевропейския ренесанс, барок, сецесион и къщите от 1920г.-1944г., с проявленията на модернизма и романтизма. 

Красива е търновската къща от различните периоди, с типичните чардаци, балкони, корнизи, стрехи, прозорци, врати и порти, както и търновските произведения на майстор Кольо Фичето – школа в българския Ренесанс. 

Представеният тук архитектурен материал е изготвен по съвместния проект между общините Велико Търново и Байон – Франция за опазване на културното наследство в защитените градски територии и не претендира да бъде изчерпателен по отношение на изложените исторически факти за образуването, градоустройственото и архитектурно развитие на Велико Търново. Целта е да се представят ценностите на старата градска тъкан от улици, площади, обществени сгради, къщи и ансамбли, архитектурната значимост на старинните сгради и да се популяризира пред обществото тяхната уникалност, за да бъдат те по-добре опазени и адаптирани към съвременния живот и за да бъдат правилно определени насоките за бъдещото териториално градско развитие. 

арх.Донка Колева, арх.Илия Лефтеров

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.