Сертификация по ISO

Община Велико Търново е внедрила и прилага интегрирана система за управление в Общинска администрация Велико Търново
в съответствие със стандарти:

Icon ISO 9001:2015 Система за управление на качеството (1,7 MB) Icon ISO 9001:2015 Quality control system (1,7 MB) Icon ISO 14001:2015 Система за управление на околна среда (1,7 MB) Icon ISO 14001:2015 Environmental control system (1,7 MB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.