e-Община

 

За инициативата

Развитието на е-Община е ключов приоритет и е част от предприетите инициативи на Община Велико Търново за прозрачност в общинското управление!

Това е непрекъснат процес на развитие, подобряване и усъвършенстване на технологичната и организационна основа, в който активно участие има гражданското общество. В тази връзка Ви молим за Вашето мнение за направеното до момента, както и за конкретни предложения относно бъдещи публични електронни услуги.

Чрез интернет портала Вие можете да се възползвате от редица услуги и улеснения, сред които:

 • е-Администрация
  • Единна точка за достъп до ключови инициативи, новини, обществени поръчки, европейски проекти и насоки за кандидатстване, инвестиционно портфолио, културен афиш и важни събития;
  • Прозрачност, достъпност и наличност на общинска и важна за гражданите и бизнеса информация;
  • Лесен и удобен достъп до всички административни структури и административни услуги;
  • Възможност за заявяване и заплащане на електронни услуги, спестявайки време, усилия и пари на гражданите и бизнеса;
  • Възможност за проследяване на процеса на предоставяне на услугите и сроковете по изпълнение.
 • Обществен мониторинг

Нашата цел е заедно с Вас, граждани на Община Велико Търново, да успеем да модернизираме администрацията, намалим административната тежест, сроковете и таксите при административното обслужване и насърчим икономическото развитие на нашия регион.

Благодарим Ви предварително за отделеното време и желание заедно да работим за едно по-добро бъдеще на Община Велико Търново!


Община Велико Търново е включена в Системата за сигурно електронно връчване и електронен обмен на документи. Електронното връчване (е-Връчване) е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица, чрез квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ. Системата е достъпна на адрес https://edelivery.egov.bg

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.