Етажна собственост

Община Велико Търново Ви напомня, че в изпълнение на Закона за управление на етажната собственост, гражданите които не са провеждали Общи събрания и не са избрали управители, както и тези които са избрали, но е изтекъл мандата им, СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПРОВЕДАТ ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР на управител/управителен съвет.
Избраните управители в едномесечен срок от избора им са длъжни да подадат уведомление в общинската администрация, съгласно изискванията на чл.46б от Закона за управление на етажната собственост.
За повече информация можете да се обръщате към инж. Ани Янкова, тел. 062 / 619 414, в сградата на Община Велико Търново, ет. 5, стая 508.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.