Нова програма за енергийна ефективност на жилищни сгради

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ
НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I
НОВА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ
 
В началото на ноември 2022 г. се очаква стартирането на нова процедура за енергийна ефективност (т.н. „саниране“) на многофамирни жилищни сгради в режим на управление на етажната собственост съгласно ЗУЕС (Закон за управление на етажната собственост). В тази връзка Община Велико Търново публикува на сайта си информация касаеща тази процедура а именно:

Допустими сгради за кандидатстване
Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. в който броят на самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик, и са проектирани преди 26.април 1999 г.

Начало на процедурата
Очаква се стартът на новата процедура да започне в началото на ноември 2022 г.

Срокове за кандидатстване
Кандидатстването с целият набор необходими документи е в рамките на два срока:
  • до 15 февруари 2023 г.
  • до 31 март 2023 г.
Насоки за кандидатстване
На следният линк може да се запознаете по-подробно с публикуваните насоки за кандидатстване.
 
Лице за разяснения и информация по темата:
арх. Николай Миладинов
телефон: 062 / 619510
мобилен телефон: 0882 366 636

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.