Местна комисия за борба с трафик на хора

      Какво е трафик на хора?

      Мнозина от нас смятат, че в модерния свят няма място за робство. Отвличането и оковаването на хора и продажбата им в други държави си представяме като истории от миналото, като нещо отдавна забравено и абсолютно немислимо за нашето съвремие. Много от нас не знаят, че към настоящия момент, в ХХI век, близо 30 милиона души живеят в робство, по известно като ТРАФИК НА ХОРА!

    Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности! Това е престъплението, което в най-голяма степен нарушава всички права на човека, унизява го, потъпква достойнството му и отнема свободата му. Веднъж станали жертва на трафик, хората са експлоатирани по най-жесток начин. Обикновено момичетата и жените са принуждавани да проституират, за трудова експлоатация се „търсят“ мъже, най-вече в земеделието и строителството, но обратния вариант също е възможен. Освен за сексуална и трудова експлоатация, трафик на хора съществува и с цел продажба на бебета, органи или с цел просия и джебчийство.

      България е в световния Топ 10 по "износ" на хора - над 10 000 момичета на година. Една трета от сексуално експлоатираните жени в Европа са българки.

      Всичко това и още много други факти по отношение на нашата страна налагат създаването на Национална комисия за борба с трафика на хора и на Местни комисии в някои от градовете.

      Местната комисия за борба с трафика на хора е създадена в началото на 2013 г. със заповед на Кмета на Община Велико Търново по решение на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет. Тя е девета поред МКБТХ, като такива има още в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе и Сливен.

      От създаването си МКБТХ - В. Търново приоритетно залага на превантивната дейност – обучения, тренинги, информационна кампании, насочени най-вече към рискови групи – ученици и подрастващи, ромска общност, безработни и пр. Освен това МКБТХ:

  • Организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации в региона по прилагането на закона
  • Осъществява изпълнението на националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му на територията на региона
  • Прави проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора
  • Организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании
  • Свиква редовни заседания на Комисията най малко два пъти годишно и др.

За допълнително информация и сигнали:

тел: 0885 532 131 Катина Димитрова - секретар на Местна комисия за борба с трафик на хора - Велико Търново

e - mail :   vturnovo@antitraffic.government.bg

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.