Кампания за борба с трафика на хора

По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, стартира кампания за превенция на трафика на хора под надслов „Не си играй със съдбата им“, организирана от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на EMPACT (Европейска мултидисциплинарна платформа за борба срещу престъпни заплахи).  Кампанията се реализира в партньорство с 10-те местни комисии за борба с трафика на хора на територията на България, включително и МКБТХ към Община Велико Търново.
Видео: https://youtu.be/baO4oGLTQcg
„Не си играй със съдбата им“  ще се разпространи отново на територията на страните на произход на жертви на трафик, както и в страните на дестинация.
Всяка година стотици млади жени залагат съдбата си на карта. Сексуалната експлоатация понякога остава невидима. Бъдещето им може да е различно. Трафикът на хора е престъпление. Хората, които плащат за сексуални услуги от жертви на трафик, носят наказателна отговорност.
Годишно по данни на Прокуратурата на Р България над 300 души стават жертви на сексуална експлоатация. Обичайно това са млади жени и момичета, търсещи възможноси за по-добър живот в страните от Западна Европа.
Нека не позволяваме това да се случва!
 
Местната комисия за борба с трафик на хора към Община Велико Търново се присъединява към кампанията с поредица от събития във връзка с 18 октомври, включващи ученици и подрастващи, студенти, продължително безработни лица, както и експерти, имащи отношение към проблема трафик на хора.
 
 
ВАЖНИ КОНТАКТИ:
 
Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)
Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg
Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:
Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;
Бургас, тел.: + 359 885 532 692, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;
Варна, тел.: + 359 52 820 748, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;
Велико Търново, тел.: + 359 885 53 21 31, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;
Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;
Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;
Плевен, тел.: +359 889 789 255, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;
Пловдив, тел.: +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;
Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;
Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg
 
Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.