Кампания за борба с трафик на хора 2023

С  информационна  кампания под надслов „Синьо сърце“ за поредна година Местната комисия за борба с трафик на хора, Кризисен център „Търновград“, Кризисен център за деца и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни отбелязаха Международния ден за борба с трафика на хора - 30 юли. Днес по време на кампанията пред сградата на Община Велико Търново всеки преминал гражданин получи информационни материали и сини балони с послания, посветени на борбата с трафика на хора.  Синьото сърце е символ на разрушените човешки съдби и мечти на всички жертва на престъплението трафик. С кампанията се цели да се подобри информираността на широката общественост за борбата с трафика на хора и да се обърне особено внимание на рисковете.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.