Административни услуги

В тази секция на портала са представени повечето административни услуги, извършвани от Община Велико Търново. Във всяка една от секциите ще намерите детайлна информация за предоставяните услуги - необходими документи, време за изпълнение, дължими такси, както и необходимите документи за заявяване на услугата.
Отбелязаните със специален символ административни услуги могат да бъдат заявявани и по електронен път през портала.
На основание Постановление на Министерски съвет на Република България № 83 от 7 април 2015 година за изменение и допълнение на Наредба за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:
 
Icon Протокол за устно заявено искане за предоставяне на административна услуга (120,5 KB) Icon Заявление за образуване на производство за предоставяне на комплексна административна услуга, когато Община Велико Търново е участващ орган в производството (59,6 KB) Icon Заявление за издаване на образец УП-2 (17,3 KB) Icon Заявление за издаване на образец УП-3 (16,0 KB)
 

 
Категории

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.