Обществено обсъждане

Обществено обсъждане на Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ за УПИ Х, ХI-10, ХII-11, ХIII-11, ХIV-74, кв.570

Обществено обсъждане на Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и План за засрояване /ПРЗ/ за УПИ Х, ХI-10, ХII-11, ХIII-11, ХIV-74, кв.570 по подробния устройствен план на гр.Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка“ с цел преотреждане на имоти. Общественото обсъждане ще се проведе в Община Велико Търново /нова зала/ на 20.03.2018 г. от 10.00 до 11.00 часа.

Етикети:  
 
Дата откриване: 12.03.2018
Дата приключване: 20.03.2018
Брой коментари: 0
Брой одобрения: + 0 / - 0
Активни граждани: 0

Коментари към документа

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.