Обществено обсъждане

Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за ЧИ на ОУП по КККР на с. Леденик

Етикети:  
 
Дата откриване: 04.02.2021
Дата приключване: 17.02.2021
Брой коментари: 0
Брой одобрения: + 0 / - 0
Активни граждани: 0
0
Община Велико Търново на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ
0
ОРГАНИЗИРА Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за ЧИ на ОУП в обхват на ПИ с идентификатори №№ 43253.76.1, 43253.58.14, 43253.76.313 и на части от ПИ с идентификатори №№ 43253.58.5, 43253.58.6, 43253.58.11 и 43253.76.308 по КККР на с. Леденик за промяна на част от устройствени зони (Зз) „Земеделски земи” и (Пп)„Предимно производствена зона” в самостоятелен терен, предназначен за техническа инфраструктура, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на общински обект от първостепенно значение „Площадка за третиране на строителни отпадъци”. Общественото обсъждане ще се проведе в Община Велико Търново /ритуална зала/ на 17.02.2021 г. от 10.00 до 11.00 часа, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването.

Коментари към документа

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.