Обществено обсъждане

Обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново

Етикети:  
 
Дата откриване: 12.11.2014
Дата приключване: 19.11.2014
Брой коментари: 0
Брой одобрения: + 0 / - 0
Активни граждани: 0
0
Община Велико Търново на основание чл.127 ал.1 от зут
0
организира Обществено обсъждане на Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за ПИ № 000148 по КВС, землището на с.Малки чифлик , общ.Велико Търново и ПИ № 000338 по КВС, землището на с.Шереметя общ.Велико Търново, с цел обособяване на територия за изграждането на обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци”  с предназначение „За производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура”.           Общественото обсъждане ще се проведе в Община Велико Търново /ритуална зала/ на 19.11.2014 г. от 10.30 часа.

Коментари към документа

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.