Обществено обсъждане

Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за землището на с. Беляковец с ЕКАТТЕ 03798

Етикети:  
 
Дата откриване: 13.04.2021
Дата приключване: 10.05.2021
Брой коментари: 0
Брой одобрения: + 0 / - 0
Активни граждани: 0
0
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ
0
ОРГАНИЗИРА Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за ЧИ на ОУП на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за землището на с. БЕЛЯКОВЕЦ С ЕКАТТЕ 03798, по КККР за поземлени имоти с идентификатори: ПИ № 03798.65.58, ПИ № 03798.65.59, ПИ № 03798.65.66, ПИ №03798.65.67, ПИ № 03798.65.71, ПИ № 03798.65.73 и част от ПИ № 03798.65.77 с цел обособяване на територия за обект „ГРОБИЩЕН ПАРК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ – РАЗШИРЕНИЕ. Общественото обсъждане ще се проведе в Община Велико Търново /ритуална зала/ на 10.05.2021 г. от 10.00 до 11.00 часа, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването.

Коментари към документа

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.