Обществено обсъждане

Покана относно: Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за изменение на общ устройствен план на община Велико Търново и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Шемшево, община Велико Търново

Етикети:  
 
Дата откриване: 23.10.2023
Дата приключване: 17.11.2023
Брой коментари: 0
Брой одобрения: + 0 / - 0
Активни граждани: 0
0
О Б Я В А
0
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ОРГАНИЗИРА Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за изменение на общ устройствен план на община Велико Търново и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Шемшево, община Велико Търново в обхвата на ПИ в м. „Арга“ с идентификатори 83586.38.10, 83586.38.11, 83586.38.12, 83586.38.13, 83586.38.14, 83586.38.15, 83586.38.16, 83586.38.17, 83586.38.18 по КККР на с. Шемшево и ПИ в м. „Аша чаир“ с идентификатори 83586.15.1, 83586.15.2, 83586.15.3, 83586.15.4 83586.18.1, 83586.18.38, 83586.18.2, 83586.18.3, 83586.18.4 и 83586.18.5 по КККР на с. Шемшево и ПИ в м. „Коралча“ с идентификатори 83586.106.362, 83586.106.364, 83586.106.370, 83586.106.970, 83586.106.371, 83586.106.372, 83586.106.373, 83586.106.374, 83586.106.376, 83586.106.377, 83586.106.378 по КККР на с. Шемшево и ПИ в м. „Срещу село“ с идентификатори 83586.10.8, 83586.10.9, 83586.10.10, 83586.10.19, 83586.10.25 и 83586.10.26 по КККР на с. Шемшево. Общественото обсъждане ще се проведе на 16.11.2023 г. от 10.00 до 11.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново.

Коментари към документа

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.