Обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг

Етикети:  
 
Дата откриване: 28.06.2021
Дата приключване: 23.07.2021
Брой коментари: 0
Брой одобрения: + 0 / - 0
Активни граждани: 0
0
КАНИ Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Велико Търново  под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Общественото обсъждане ще се проведе на 23.07.2021 година /петък/ в Голямата зала на Община Велико Търново от 10.30 часа.
0
ПРОЕКТ 1: Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - Изграждане на Експозиционен център (фаза 1), гр. Велико Търново.
0
Предназначение - Реализация на проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - Изграждане на Експозиционен център (фаза 1).
0
Стойност на проекта: до 9 992 535,39 лева с включен невъзстановим ДДС.
0
Цел на проекта: Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - Изграждане на Експозиционен център (фаза 1), гр. Велико Търново.
0
Срок за изпълнение на проекта: 30 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 година.
0
Общи параметри на дълга:
0
Размер на дълга:  2 864 000 лева, в т.ч.: Кредитна линия А: „Регионален фонд за градско развитие“ АД – 1 689 760 лв. Кредитна линия Б: Банка ДСК АД – 1 174 240 лв.
0
Източник на финансиране - „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и Банка ДСК АД ;
0
Начин на обезпечаване - залог върху собствени приходи на Община Велико Търново.
0
ПРОЕКТ 2:  Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - паркинг и прилежащи пространства към Експозиционен център, по приоритет „Градска среда“, гр. Велико Търново
0
Стойност на проекта: до 3 386 808,34 лева, без ДДС.
0
Цел на проекта: Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - паркинг и прилежащи пространства към Експозиционен център, по приоритет „Градска среда", гр. Велико Търново
0
Срок за изпълнение на проекта: 30 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 година.
0
Общи параметри на дълга:
0
Размер на дълга:  3 227 142 лева, в т.ч.: Кредитна линия А: „Регионален фонд за градско развитие“ АД – 1 904 014 лв. Кредитна линия Б: Банка ДСК АД – 1 323 128 лв.
0
Източник на финансиране - „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и Банка ДСК АД;
0
Начин на обезпечаване - залог върху собствени приходи на Община Велико Търново

Коментари към документа

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.