Архив обществени поръчки за Февруари 2019

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2019-0008 "Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, по обособени позиции" Изпълнена 28.02.2019 17:41
9086197 Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и връщане по местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета Прекратена 27.02.2019 16:45
9086158 Обява №ОБ-7 от 27.02.2019 г. с предмет: „Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Велико Търново – за гр. Велико Търново” Прекратена 27.02.2019 10:11
00073-2019-0007 Изготвяне на Инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обекти: - "Нова покривна конструкция над съществуващи сгради на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново; - "Обособяване на нова група за деца в новопроектирана сграда/разширения на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново. Възложена 27.02.2019 16:41
9086095 Обява №ОБ-6/26.02.2019 г. с предмет: "Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204" Изпълнена 26.02.2019 15:35
9086035 Доставка и монтаж на павилиони по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Прекратена 25.02.2019 16:40
00073-2019-0006 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ Изпълнена 28.02.2019 11:42
9085817 Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по обособени позиции Прекратена 19.02.2019 16:50
9085972 Обява №ОБ-4/22.02.2019 г. с предмет: "Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Велико Търново - за град Велико Търново" Прекратена 22.02.2019 16:00
00073-2019-0003 Доставка и монтаж на различни мебели (бюра, столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват след предварителна заявка Изпълнена 14.02.2019 10:34
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.