Друга информация

Icon Становище с вх. № 12-383/17.10.2014 г. на изпълнителня директор на АОП по прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП (12.11.2014 г.) (1,9 MB) Icon Становище с вх. № 12-381/20.10.2014 г. на изпълнителня директор на АОП по прилагане на чл. 12, ал. 1, т. 13 от ЗОП (12.11.2014 г.) (1,5 MB) Icon Информация от 09.12.2014 г. за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки в ОП „Зелени системи” (59,9 KB) Icon Информация № 1 от 11.12.2014 г. за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” (71,5 KB) Icon Информация № 2 от 11.12.2014 г. за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” (92,0 KB) Icon Информация от 12.12.2014 г. за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки в Община Велико Търново (28,5 KB) Icon Информация от 12.12.2014 г. за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки в Център за социални услуги (338,0 KB) Icon Информация № 1 от 13.12.2014 г. за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки в дирекция „Култура и туризъм” (16,0 KB) Icon Информация № 2 от 13.12.2014 г. за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки в дирекция „Култура и туризъм” (26,5 KB) Icon Информация от 15.12.2014 г. за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки в кметство Килифарево (44,8 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.