Архив обществени поръчки за Април 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9063578 Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново Изпълнена 21.04.2017 16:15
00073-2017-0025 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр.Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции" Изпълнена 24.04.2017 12:07
9063294 Обява № ОБ-5 от 11.04.2017 г. "Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново" Изпълнена 11.04.2017 16:19
00073-2017-0024 "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 "Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД", финансиран от ОП "РЧР" 2014-2020, от специалист ЛОГОПЕД по обособени позиции" Прекратен договор 10.04.2017 17:11
00073-2017-0023 "Дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" Изпълнена 10.04.2017 12:00
00073-2017-0021 "Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" Изпълнена 05.04.2017 16:51
00073-2017-0020 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" по обособени позиции" Изпълнена 07.04.2017 15:41
00073-2017-0019 "Извършване на независим финансов одит на проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" Възложена 03.04.2017 16:41
9062959 Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново Оттеглена 03.04.2017 16:51
00073-2017-0022 „Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП „Зелени системи”, гр. Велико Търново, по обособени позиции" Изпълнена 10.04.2017 11:28

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.