Архив обществени поръчки за Септември 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2017-0050 Доставка на нов автомобил (миниван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ , гр.Велико Търново. Прекратена 28.09.2017 12:18
9068401 Обява № ОБ-21 от 18.09.2017 г. "Управление на проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020" Изпълнена 18.09.2017 16:56
00073-2017-0049 "Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново". Прекратена 13.09.2017 10:29
00073-2017-0048 Дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" - Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29 Изпълнена 11.09.2017 16:20
00073-2017-0047 Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”- Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново. Изпълнена 08.09.2017 16:21
9068066 Обява № ОБ-20 от 07.09.2017 г. „Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново” Изпълнена 07.09.2017 16:25
00073-2017-0045 „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица”. Изпълнена 01.09.2017 14:39
00073-2017-0046 "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико Търново" Изпълнена 01.09.2017 14:56

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.