Справка за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт

30.03.2023 г.
 
Справка за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71, т.2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, (приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ бр. 51 от 07.07.2015 г.), за 2022 г.
 
Превозвач: "Надежда-транспорт и строителство" ООД, ЕИК 207088834, гр. Велико Търново, ул."Моско Москов" № 17 (старо наименование - ЕТ "НАДЕЖДА - Надежда Христова", гр. Велико Търново)
От Община Велико Търново е сключен по реда на ЗОП Договор от 15.02.2021 г. в сила от 17.03.2021 г. за обществен превоз на пътници за Обособена позиция №1 от обществена поръчка с уникален номер в РОП: 00073-2020-0068:
- Основна градска линия №9;
- Основна градска линия №40;
- междуселищна линия Велико Търново – Ново село;
- междуселищна линия Велико Търново – Велчево (действието на договора за тази линия е в сила от 8.11.2021 г.).
Срок на договора – 5 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на ЗОП Договор от дата 01.07.2020 г. за обществен превоз на пътници за Обособена позиция №1 от обществена поръчка с уникален номер в РОП: 00073-2019-0063:
- Основна градска линия №1;
- Основна градска линия №4;
- междуселищна линия Велико Търново – Присово;
- междуселищна линия Велико Търново – Дичин.
Срок на договора – 5 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на ЗОП Договор от дата 01.07.2020 г. за обществен превоз на пътници за Обособена позиция №4 от обществена поръчка с уникален номер в РОП: 00073-2019-0063:
- междуселищна линия Велико Търново - Дебелец;
- междуселищна линия Велико Търново - Самоводене - Горна Оряховица;
- междуселищна линия Велико Търново - Дичин - Павликени с начални часове на тръгване от В. Търново 7.45 и 15.20 часа.
Срок на договора – 5 години. 
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на ЗОП Договор от 19.04.2021г. за обществен превоз на пътници за Обособена позиция №3 от обществена поръчка с уникален номер в РОП 00073-2021-0011:
- междуселищна линия Велико Търново - Ахтопол № 4201.
Срок на договора – 5 години.
 
Превозвач "АЛЕКС О,К" ЕООД, ЕИК 104600641, гр. Велико Търново, ул."Ем.Станев" № 8
От Община Велико Търново е сключен по реда на Наредба №2/ 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси Договор № 1-14/23.06.2014 г. с Община Велико Търново за обществен превоз на пътници за пакет № 2:
- Основна градска линия №2;
- Основна градска линия №110;
- междуселищна линия Велико Търново – Никюп;
- междуселищна линия Велико Търново – Къпиново.
Срок на договора – 10 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на Наредба №2/ 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси Договор № 2-14/23.06.2014 г. за обществен превоз на пътници за линия № 70.
Срок на договора – 10 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на Наредба №2/ 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси Договор № 3-14/23.06.2014 г. за обществен превоз на пътници за линия Велико Търново - Ловеч.
Срок на договора – 10 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на Наредба №2/ 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси Договор № 4-14/30.12.2014 г. за обществен превоз на пътници за пакет № 3:
- Основна градска линия №13;
- Основна градска линия №30;
- междуселищна линия Велико Търново – Леденик;
- междуселищна линия Велико Търново – Килифарево 19:45;
- междуселищна линия Велико Търново – Габровци;
- междуселищна линия Велико Търново - Плаково.
Срок на договора – 10 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на Наредба №2/ 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси Договор № 1-15/05.11.2015 г. за обществен превоз на пътници за пакет № 6:
- Основна градска линия №5;
- междуселищна линия Велико Търново – Беляковец;
- междуселищна линия Велико Търново – Миндя.
Срок на договора – 10 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на Наредба №2/ 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси Договор № 2-15/30.12.2015 г. за обществен превоз на пътници за пакет № 4:
- Основна градска линия №20;
- Основна градска линия №50;
- междуселищна линия Велико Търново – Хотница;
- междуселищна линия Велико Търново – Големани;
- междуселищна линия Велико Търново – Церова Кория.
Срок на договора – 10 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на ЗОП Договор от 20.01.2020 г. за обществен превоз на пътници за Обособена позиция №7 от обществена поръчка с уникален номер в РОП: 00073-2019-0063:
- междуселищна линия Велико Търново – Свищов 7:00 ч.;
- междуселищна линия Велико Търново – Свищов 13:00 ч.;
- междуселищна линия Велико Търново – Свищов 14:00 ч.;
- междуселищна линия Велико Търново – Дичин – Павликени11:30 ч.
Срок на договора – 5 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на ЗОП Договор от 20.01.2020 г. за обществен превоз на пътници за Обособена позиция №2 от обществена поръчка с уникален номер в РОП: 00073-2019-0063:
- междуселищна линия Велико Търново – Килифарево;
- междуселищна линия Велико Търново – Свищов 8:30 ч.;
- междуселищна линия Велико Търново – Лясковец - Горна Оряховица;
- междуселищна линия Велико Търново – Дичин – Габрово № 4101 и № 4104.
Срок на договора – 5 години.
 
От Община Велико Търново е сключен по реда на ЗОП Договор от 20.01.2020 г. за обществен превоз на пътници за Обособена позиция №3 от обществена поръчка с уникален номер в РОП: 00073-2019-0063:
- междуселищна линия Велико Търново – Арбанаси;
- междуселищна линия Велико Търново – Мишеморков хан;
- междуселищна линия Велико Търново – р-н Арбанаси - Горна Оряховица;
- междуселищна линия Велико Търново – Русе № 4101 и № 4102;
- междуселищна линия Бургас – Велико Търново.
Срок на договора – 5 години.
 
От ОУ „Неофит Рилски“ гр. Килифарево е сключен по реда на ЗОП Договор от 15.09.2022 г. за извършване на специализиран транспорт на пътници с таксиметрови коли по маршрути:
            Сутрин:
 • Гр. В. Търново – с. Плаково – гр. Килифарево;
 • С. Вонеща вода – гр. Килифарево;
 • Гр. В. Търново – с. Ялово – гр. Килифарево;
 •  
 • Гр. В. Търново – гр. Килифарево – с. Плаково;
 • Гр. Килифарево – с. Вонеща вода;
 • Гр. В. Търново – гр. Килифарево – с. Ялово.
 
Превозвач: "Б и Б ТРАНС" ЕООД, ЕИК 104645871, гр. Велико Търново, ул. "В. Златарски" №5
От Община Велико Търново е сключен по реда на ЗОП Договор от 13.01.2020 г. за обществен превоз на пътници за Обособена позиция №6 от обществена поръчка с уникален номер в РОП: 00073-2019-0063:
- междуселищна линия Велико Търново – Керека №4101 и 4102;
- междуселищна линия Велико Търново – Габрово №4102 и 4103.
Срок на договора – 5 години.
 
Превозвач: "Мултиком 2014" ЕООД, ЕИК 204406242, гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" №27
От ОУ „Христо Ботев“ гр. В. Търново е сключен по реда на ЗОП Договор на дата 13.09.2021 г. за извършване на специализиран таксиметров превоз по маршрути:
 • Гр. Велико Търново - с. Шереметя - ОУ „Христо Ботев“ гр. В. Търново;
 • ОУ „Христо Ботев“ гр. В. Търново - с. Шереметя;
 • Гр. Велико Търново - с. Малки чифлик - ОУ „Христо Ботев“ гр. В. Търново;
 • ОУ „Христо Ботев“ гр. В. Търново - с. Малки чифлик.
Срок на договора – за учебната 2021-2022 г.
 
Превозвач: "Евросити такси" ЕООД, ЕИК 206722470, гр. Велико Търново, ул. "Моско Москов" №17
От ОУ „Христо Ботев“ гр. В. Търново е сключен по реда на ЗОП Договор на дата 13.09.2022 г. за извършване на специализиран таксиметров превоз по маршрути:
 • Гр. Велико Търново - с. Малки чифлик - ОУ „Христо Ботев“ гр. В. Търново;
 • ОУ „Христо Ботев“ гр. В. Търново – с Малки чифлик.
Срок на договора – за учебната 2022-2023 г.
 
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.