Заявления

Icon Заявление за вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз (16,5 KB) Icon Заявление за извършване на промяна на обстоятелствата, вписани в разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници (15,3 KB) Icon Заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз (14,9 KB) Icon Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз (15,1 KB) Icon Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз (19,0 KB) Icon Заявление за отписване на превозни средства и/или водачи от списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз (16,8 KB) Icon Заявление за прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници (15,2 KB) Icon Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз (15,2 KB) Icon Заявление за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 1 и в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз (15,6 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.