Интегриран градски транспорт

Този портал е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Посредством Интернет портала и интегритета му с платформа еОбщина (обезпечаваща публичния информационен портал на Община Велико Търново) можете да достъпите следните информационни услуги:

 • Модул "Градски транспорт" - обезпечаващ информационни услуги по отношение на обществения градски транспорт в гр. Велико Търново, в това число:
  • визуализация на линии, маршрути, спирки и разписания;
  • изграждане на маршрути за придвижване с масов обществен градски транспорт;
  • индикация за натовареност на трафика върху интерактивна карта.
 • Модул "Паркиране" - обезпечаващ информационни услуги по отношение на почасово платено паркиране и обществени паркинги, в това число:
  • информация за зони за почасово платено паркиране;
  • информация за обществени паркинги;
 • Достъп до новини и съобщения.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.