Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране за извършени безплатни и по намалени цени превози за автомобилен транспорт

30.03.2023 г.
 
СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 година
 
Справка за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт
 
№ по ред
Превозвач (наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление)
Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:
Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт (общо)
ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери (общо)
служителите по чл. 19, т. 7
деца и ученици до 16 години
1
2
3
4
5
6
1
ЕТ "Надежда-Надежда Христова", ЕИК 814211360, гр.Велико Търново, ул."Моско Москов" № 17
12 000,31
47 869,02
35 678,30
132 782,44
2
"Надежда-транспорт и строителство" ООД, ЕИК 207088834, гр.Велико Търново, ул."Моско Москов" № 17
7 886,15
23 020,25
26 800,23
83 162,13
3
"АЛЕКС О,К" ЕООД, ЕИК 104600641, гр.Велико Търново, ул."Ем.Станев" № 8
27 697,26
143 243,73
121 126,37
784 461,50
4
"Б и Б ТРАНС" ЕООД, ЕИК 104645871, гр. Велико Търново, ул. "В.Златарски" №5
 
 
 
17 159,00
5
"Мултиком 2014" ЕООД, ЕИК 204406242, гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" №27
 
 
1 625,85
 

 6

"Евросити такси" ЕООД, ЕИК 206722470, гр. Велико Търново, ул. "Моско Москов" №17
 
 
703,80
 
 
 
47 583,72
214 133,00
185 934,55
1 017 565,07
За изтеклата 2022 година, не са провеждани обществени поръчки или процедури за концесии за обществен превоз на пътници и няма сключени договори за извършване на обществени услуги.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.