ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0039 "Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по местата на залавяне и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 15.10.2014 11:40

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0039

Уникален номер в РОП: 00073-2014-0039

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 29.01.2018 14:46:31
553,7 KB
Информация № 1 за извършено плащане по договор с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов"
публикуван на: 10.03.2015 10:15:00
13,5 KB
Договор от 12.01.2015 г. с ЕТ Пролет - Йордан Йорданов
публикуван на: 10.02.2015 10:49:00
5,1 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 26.01.2015 00:00:00
36,5 KB
Заповед за определяне на изпълнител
публикуван на: 08.01.2015 00:00:00
82,2 KB
Оценъчни таблици
публикуван на: 08.01.2015 00:00:00
70,1 KB
Протокол № 3 от работата на комисията
публикуван на: 08.01.2015 00:00:00
127,2 KB
Протокол № 2 от работата на комисията
публикуван на: 08.01.2015 00:00:00
161,7 KB
Протокол № 1 от работата на комисията
публикуван на: 08.01.2015 00:00:00
87,6 KB
Разяснение с изх. № 9100-1535 от 17.11.2014 г.
публикуван на: 17.11.2014 00:00:00
1,1 MB
Обявление за отваряне на ценовите оферти с изх. № 9100-1735 от 30.12.2014г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
61,8 KB
Документация за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
708,5 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,9 MB
Решение № РД 24-63 от 15.10.2014 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.11.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.11.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
08.04.2016 1345
08.04.2016
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 8'572.22 лв. 15.04.2016
10.03.2016 1333
02.03.2016
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 8'951.50 лв. 15.03.2016
12.02.2016 1321
02.02.2016
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 9'442.45 лв. 29.02.2016
21.01.2016 1311
05.01.2016
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 9'758.91 лв. 29.01.2016
11.12.2015 1303
03.12.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 7'668.60 лв. 30.12.2015
10.11.2015 1288
03.11.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 9'137.23 лв. 16.11.2015
06.10.2015 1274
02.10.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 9'772.22 лв. 15.10.2015
09.09.2015 1259
02.09.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 9'346.56 лв. 15.09.2015
10.08.2015 1245
06.08.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 9'804.67 лв. 31.08.2015
09.07.2015 1234
03.07.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 9'042.92 лв. 15.07.2015
05.06.2015 1226
03.06.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 9'180.92 лв. 16.06.2015
12.05.2015 1216
05.05.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 962.95 лв. 29.05.2015
11.05.2015 1216
05.05.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 8'333.33 лв. 29.05.2015
03.04.2015 1203
02.04.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 8'549.02 лв. 16.04.2015
09.03.2015 1198
05.03.2015
ЕТ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 7'974.17 лв. 07.04.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.