ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

„Човек е роден, за да служи на живота, в името на Човека.” 
Асен Златаров

Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"
Адрес: Велико Търново, ул. “Славянска” 2
Телефон: 062/ 64 69 97
е-mail: egvt@abv.bg
URL: www.ezikova.schools.officelive.com

Вече повече от 50 години родолюбивите послания на видния общественик и учен проф. д-р Асен Златаров - патрон на Езикова гимназия, сродяват поколенията – възпитаниците на училището ни.

„Да обичат България, да я обичат предано и никога от тая си обич да не правят кариера - едно естествено благородно чувство, което всеки честен човек трябва да притежава” (Ас. Златаров).

И така започва историята на Езикова гимназия.

През далечната 1958 година е открита Трета политехническа гимназия. За патрон е избран проф. д-р Асен Златаров- виден български учен и общественик.

На 28.02.1972г. е направена първата копка на новата сграда на гимназията, а на 4.10.1975г. тя е тържествено открита.
Трета смесена гимназия, Трета политехническа гимназия, Руска езикова гимназия, ЕСПУ с преподаване на руски език, ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици- така се е казвало училището през годините. От март1992 година със заповед на Министъра на образованието училището е със статут на Езикова гимназия.

„Един чужд език е прозорец към света” – тази известна мисъл на Гьоте става същност и неизменна цел в развитието на Езикова гимназия. Изучаването на английски, немски, френски, испански и руски езици продължава да създава езикови умения у учениците, да им дава обширни и задълбочени знания в областта на литературата, културно-историческото наследство на народите, дава им възможност да се докоснат до един друг бит и начин на общуване. Да четеш в оригинал творбите на класици като Шекспир и Шели, Виктор Юго и Ал.Дюма, Гьоте и Шилер, Сервантес и Петрарка, Пушкин и Есенин, е като да надникнеш и да се потопиш в духовния свят на различни епохи от човешката цивилизация.

Образователната политика на Езикова гимназия се базира и организира на:
1. Стратегията за развитие на училището за периода 2011 – 2013 година.
2. Мисията, която има - „Предоставяне на качествено образование, отговарящо на потребностите на учениците.”
3. Приоритетите й, които са:

 • Стимулиране развитието на творческите заложби и потенциал на всеки ученик;
 • Повишаване ефективността на управление на училището;
 • Материална и финансова обезпеченост.

4. Партньорствата с:

 • „Schulen:Partner der Zukunft”- партньорство на 1600 училища от цял свят с интензивно изучаване на немски език;
 • Гимназията „Гешвистер Шол”, гр.Зангерхаузен – Германия./ обмен на ученици/;
 • Гимназията „Кло-Мер” от гр.Бон – Франция./ обмен на ученици/
 • СОУ „Хайме Феран” в град Коядо Вилялба, Испания./ обмен на ученици/;
 • „Гьоте – институт”, Институт „ Сервантес”, Оксфорд център;
 • Посолствата на: Федерална Република Германия, Република Франция, Кралство Испания;
 • ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий” -/ базово училище на университета/

5. Проекти, по които работи:

 • Национална програма „ Без свободен час”;
 • Национална програма „ С грижа за всеки ученик”, модул „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”;
 • Европейски екологичен и медиен проект „ Екологията гради мостове”;
 • Европейска програма „ Коменски – учене през целия живот’ – „ Първото десетилетие на ХХ век”;
 • Национална програма „ УСПЕХ”.

В ЕГ „ Проф. д-р Асен Златаров” се дава възможност за пълноценно усвояване не само на чужди езици, но и на всички общообразователни предмети. И затова над 97% от нейните възпитаници отварят вратите и са студенти в престижните университети в България, Европа и САЩ, в различни специалности – право, икономика, медицина, компютърни науки,математика и информатика, лингвистика, филологии, инженерни науки и т.н.

Обучението по английски език предоставя възможности на учениците за:

 • успешно полагане на изпитите CAE и Proficiency за продължаване на образованието във висши учебни заведения в чужбина;
 • осъществяване на билингвално обучение по химия, биология, география;
 • осъществяване на езикова практика в англоговорящи страни- членки на ЕС;
 • ЕГ е оторизиран център за следните изпити за придобиване на международно признати сертификати - FCE, CAE CPE на University of Cambridge; ECCE и ECPE на Michigan University; BCCE ALCE на Hellenic American University;

Обучението по немски език осигурява възможности на учениците за:

 • постигане на високо ниво с цел получаване на международна немска езикова диплома (DSD) за продължаване на образоването в чужбина;
 • осъществяване на билингвално обучение по история, химия, биология;
 • ежегодно участие в езикови практики в немско училище – партньор на ЕГ от град Зангерхаузен, Германия;
 • удостояване на най-изявения десетокласник от ръководството на гимназия “Гешвистър Шол” със стипендия за един срок;
 • постигане на високо ниво на владеене на немски и английски език, предоставящо възможност на двама ученици да се обучават една година като стипендианти в международните класове на гимназия “Шилер” – гр. Марбах.

Обучението по френски език дава възможност за:

 • успешно полагане на изпит DELF и получаване на международно призната диплома от Министерството на националното образование на Република Франция;
 • сътрудничество с френски образователни и културни институции в България;
 • провеждане на езикова практика със сродно училище в гр. Бон - Франция;
 • осъществява се билингвално обучение по история, химия и биология.

Обучението по испански език дава възможност за:

 • учениците могат да получат испанска диплома, както и международно призната диплома от Института “Сервантес” ( D.E.L.E.);
 • най-добрите ученици получават еднократна стипендия в размер на 600 €;
 • обучението се осъществява и от висококвалифициран учител испанец;
 • конкурс за VІІІ клас - „Пътуване до Испания”, организиран от Посолството на Кралство Испания.

Руски език в Езикова гимназия се изучава като втори чужд в ХІ, Х, ХІ клас, в три паралелки. Учениците, изучаващи руски език, отлично се представят на Националните олимпиади по езика, участват във фестивали на театралните детски и юношески колективи на руски език, печелят награди в ученически конкурси, посветени на Русия.

Гордост за ЕГ са отличните изяви и спечелените призови места на нейните ученици в различни олимпиади, конкурси, състезания и други. Нейните възпитаници са:

 • Лауреати на Международната олимпиада по немски език / за уч. 2009 / 2010/;
 • Лауреати на Националната олимпиада по немски език / за уч. 2009 / 2010/;
 • Лауреати на Националната олимпиада по испански език / за уч.2010/ 2011/;
 • Лауреати на Националната олимпиада по френски език / за уч.2010/ 2011/;
 • Лауреати на Националната олимпиада по руски език / за уч.2009/ 2010/;
 • Лауреати Националното многоезично състезание / за уч. 2009 / 2010/;
 • Лауреати на Националната олимпиада по философия / за уч. 2009 / 2010/;
 • Лауреат на Втория национален конкурс за литературно творчество и журналистика «Стоян Михайловски» / за уч.2010/ 2011/;
 • Лауреати на голямата награда на Община В. Търново «24 май» - / за уч. 2008/2009 и 2010/ 2011/;

Инициативността и любознателността на младия човек, съчетани с профисионализма и амбицията на учителския колектив, утвърждават ЕГ «Проф. д-р Асен Златаров» като учебно заведение, което е способно да отговори на най- високите изискванията на нашето време.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.