Център за специална образователна подкрепа

 

ЦСОП "Теодосий Търновски"
ул. ”Климент Охридски” 50
Деница Ценкова – директор
тел. 062 / 97-27
e-mail: teodosii_tarnovski@abv.bg

ЦСОП "Иван Вазов", с. Ново село
ул. "Първа" № 4
Мартин Коцев - директор
тел. 061106 / 268
е-mail: pui_ivan_vazov@hit.bg

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.