Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Icon ОДК - годишен план за дейността (2,4 MB) Icon ОДК - стратегия за развитие (5,5 MB) Icon ОДК - устройствен правилник (6,1 MB)

         Общински детски комплекс е обслужващо звено в системата на народната просвета за организиране на дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата в областта на науката, техниката, технологиите, изкуствата, отдиха и спорта.

        Адрес: Велико Търново, бул."България" № 24 (бивш Пионерски дом).
        Директор: Анелия Пейчева
        Телефони за контакт: 062/ 62-80-93
        е-mail: ob_d_k@abv.bg

         Създаден е с Решение № 176/01.09.2000 г. на Общински съвет, гр. Велико Търново и е наследник на Центъра за работа с деца, Спортна ученическа школа и Центъра за научно и техническо ученическо мислене.

          Дейността му се характеризира с гъвкавост и мобилност на предлаганите форми и програми. Интердисциплинарният образователен подход осигурява взаимодействие в научната, художественотворческата, информационната и развлекателната дейност на младите хора от старопрестолната столица. Детският комплекс е социално сигурна среда за общуване на децата от 4 до 19 годишна възраст.

         Ръководството на всички кръжоци и школи е поверено в ръцете на популярни в своята област специалисти и творци. Наред със своя опит, естетика и нравственост, преподавателите от ОДК активно включват в програмите си и идеите на младите хора, с които работят, за да могат да отговорят на актуалните им потребности и да стимулират творческия им потенциал. Всеки учител има лична свобода при реализиране и разширяване на формите си на дейност.

  • Общинският детски комплекс е средище за свободното време на деца и учениците.
  • Общинският детски комплекс е място за алтернативна заетост на децата в борбата срещу негативите на обществото ни.
  • Общинският детски комплекс е център за неформално общуване на деца и ученици с общи интереси, задоволявайки лични потребности в различни области на науката и изкуството.
  • Общинският детски комплекс е сцена за лична изява и стимулиране на творческия потенциал на детето.
  • Общинският детски комплекс е обединител на усилията на семейство, училище, общество при възпитание на подрастващите.

         При нас вашите деца:

  • имат право на избор;
  • задоволяват своите интереси и любопитство;
  • са различни, оценявани като личност, партньор на учителя си;
  • питат и търсят отговори, откриват истини за света, за собственото си място и възможности, стават граждани.

         Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 31 август, като и през лятото се организират занимания по интереси, съобразно графиците на преподавателите.

         Заявления за  записване  се подават в канцеларията на комплекса или при ръководителите на школи. Годишната такса за участие е 10 лв.

          Към Общински детски комплекс функционират следните кръжоци, школи, състави:

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.