ДГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Icon Правилник за дейността (480,9 KB) Icon Стратегия за дейността (817,9 KB)

Адрес: Велико Търново, ул. "Димитър Найденов" №24

ДГ “ Св. Св. Кирил и Методий “ е открито на 2 .ХІІ.1987 година. Намира се в квартал “ Света гора “ - квартал с много зеленина и чист въздух.

Детското заведение разполага с 4 броя широки, светли и чисти занимални, просторен физкултурен салон , Ограмотителен център .

Тук работи екип от 19 човека : 6 учителки , 1 директор и 11 помощен персонал и 1 медицински специалст. Педагогическият персонал е с висше педагогическо образование -магистър, а 4 учителки притежават и ІІ квалификационна степен

ДГ "Слънчев дом" - филиал към ДГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: Велико Търново, ул. “Слънце” № 6
email: Slanchevdom_vt@abv.bg

Детската градина се намира в най-новият комплекс в град Велико Търново “Слънчев дом” . Интериора и екстериора на ДГ “Слънчев дом” са най-съвременните в целия град.

Детското заведение разполага с:

  • 4 модерно оборудвани занимални – оборудвани съобразно нуждите на децата от съответната възрастова група, с разнообразни играчки, дидактични материали и техника за по-качествено протичане на учебно-възпитателния процес;
  • физкултурен салон – просторен, оборудван с подходящи спортни уреди и съоръжения, за по-добро физическо развитие на децата от всички възрастови групи;
  • дворът на детската градина е разпределен на площадки за всяка група с прилежащите към тях модерни люлки, пързалки и други спортни пособия за игра на открито.

Тук работи екип от 10 човека : 6 учителки , 3 помощник възпитателки и 1 медицински специалист. Педагогическият персонал е с висше педагогическо образование , 1 учителка притежава ІІ квалификационна степен, 1 учителка – V квалификационна степен. Екипът е млад и амбициозен и се стреми към повишаване на квалификацията си.

В перспектива детското заведение ще бъде база на ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”.

Визия

Да изградим конкурентна възпитателна и образователна среда , която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

Мисия

ДГ «Св. Св. Кирил и Методий»-филиал “Слънчев дом”, чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата, възпитавани и обучавани в детското заведение, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

Цел

Превръщане на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” и филиал “Слънчев дом” в любимо място за децата и техните семейства.

Принципи на развитието

Ориентираност към личността 

  • Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
  • Равен достъп
  • Всеко дете постъпило в ДГ има право да получи качествено възпитание и образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Отговорност

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в ДГ, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Единство в многообразието

Обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователна политика на детското заведение и общо културно-езиково пространство.

ДГ “Св. Св. Кирил и Методий” и ДГ “Слънчев дом” са забавния детски кът, в който децата откриват тайните и загадките на света чрез игрите.

С приказните герои пътешестват по тайните пътечки на познанието. Получават първите уроци по приятелство, трудолюбие и честност. Имат възможност да развият и покажат дарбите си, придобиват увереност в силите си. В уютна и приятна среда децата растат със самочувствието, че са значими, ценни и обичани.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.