18.05.2021 12:45

На церемония „Официално откриване“ бе открит обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“

На церемония „Официално откриване“ бе открит обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3, по ОП „Региони в растеж „2014-2020“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ с тържествен водосвет направен от отец Петър. Обектът е изграден по проект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.  Церемонията се проведе на 17.05.2021г. /понеделник/ от 11:00 ч. в гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3, където се намират и новоизградените сгради.
Бенефициент по проекта е Община Велико Търново. Безвъзмездна финансова помощ:  2 760 000,00 лв.
На церемонията присъстваха инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, г-жа Росица Димитрова – Директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“,  г-жа Мариела Цонева –Директор Дирекция „Проекти и програми“,    г-н Венцислав Дончев –представител на изпълнителя „Мистрал 7“ ООД, гр.Велико Търново, представители на социални услуги на територията на общината, медии.
      
Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да създаде условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания.
Резултатите от изпълнението на дейностите по проекта е изградена инфраструктура за предоставяне на социалната услуга Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване за която е ремонтирана, реконструирана и обзаведена част от сграда общинска собственост със ЗП 234,45 кв.м. с предназначение за предоставяне на социалната услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" с капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново, ул.“Симеон Велики“ № 3. Центърът е обособен като самостоятелен обект с отделен вход и собствено прилежащо дворно пространство, обхващащ югозападната половина от южния двуетажен корпус, първи етаж от западния двуетажен корпус и вътрешен двор. Основният подход към частта от сградите, е от север от ул. „Симеон Велики". Обособен е нов вход за нуждите на обекта.
Функционалното разпределение на обекта е решено на две нива, в две секции на сградата. Изградените помещения са разположени, както следва:
- Първи етаж: коридор, дневна, столова с кухня и разливно, стая персонал, медицински кабинет, котелно, 3 спални с 2 бани с тоалетни;
-  Втори етаж: склад, перално и 6 спални с 4 бани с тоалетни
Вертикалната връзка между етажите се осъществява с асансьор и стълбище, които са в новоизградена пристройка, заемаща част от вътрешния  двор. В северната фасада на стълбището е оформен вход към вътрешния двор.
Ползватели на новоизградената инфраструктури и предоставените социални услуги в нея ще бъдат:
  • 15 лица, които ще се ползват от услугите на Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.