18.05.2021 14:00

Община Велико Търново приключва изпълнението на дейностите по проект „Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Община Велико Търново приключва изпълнението на дейностите по проект  „Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ОС 5 „Регионална социална инфраструктура“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. На 17.05.2021г. /понеделник/ от 10:00 часа, в зала на Регионален пресклуб БТА -  Велико Търново, ул.“Васил Левски“ № 2 се проведе финална пресконференция, на която бяха съобщени постигнатите резултати.
Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да създаде условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания.
Резултатите от изпълнението на дейностите по проекта са изградена инфраструктура за предоставяне на две социални услуги едната в с.Церова кория, Община Велико Търново, а другата в гр.Велико Търново на ул.“Симеон Велики“ № 3, а именно:
Обект с.Церова кория
  • Изградени, обзаведени и оборудвани 4 нови сгради, в имот общинска собственост  с площ 13 160 кв.м., като сградите са с предназначение за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица в с. Церова кория, община Велико Търново. Архитектурно четирите сгради са оформени в единен композиционен комплекс. Три от сградите са със ЗП 388,58  кв.м., а към четвъртата сграда е изградена обща кухня майка и тя е със ЗП 560,28 кв.м. Кухнята майка е обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на потребителите. Всяка от четирите сградите е предвидена за 15 лица. Разпределението на помещенията в къщите е както следва: всяка къща е с по 7 спални помещения, 5 бани към тях, стаята за персонал, съблекалнята и банята към нея, мокро помещение със склад и тоалетна, склад, дневния тракт - дневна стая и трапезария с кухненски бокс и абонатна.
В рамките на имота са изградени четири индивидуални дворни пространства - по едно към всяка сграда и четири зеленчукови градинки. Градинките, дворните пространства, сградите и паркинга са обвързани с алейна мрежа, която осигурява и възможност за предвижване на хора в неравностойно положение.
Обект ул.“Симеон Велики“
  • Ремонтирана, реконструирана и обзаведена част от сграда общинска собственост със ЗП 234,45 кв.м. с предназначение за предоставяне на социалната услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" с капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново, ул.“Симеон Велики“ № 3. Центърът е обособен като самостоятелен обект с отделен вход и собствено прилежащо дворно пространство, обхващащ югозападната половина от южния двуетажен корпус, първи етаж от западния двуетажен корпус и вътрешен двор. Основният подход към частта от сградите, е от север от ул. „Симеон Велики". Обособен е нов вход за нуждите на обекта.
Функционалното разпределение на обекта е решено на две нива, в две секции на сградата. Изградените помещения са разположени, както следва:
  • Първи етаж: коридор, дневна, столова с кухня и разливно, стая персонал, медицински кабинет, котелно, 3 спални с 2 бани с тоалетни;
  • Втори етаж: склад, перално и 6 спални с 4 бани с тоалетни
Вертикалната връзка между етажите се осъществява с асансьор и стълбище, които са в новоизградена пристройка, заемаща част от вътрешния  двор. В северната фасада на стълбището е оформен вход към вътрешния двор.
Ползватели на новоизградената инфраструктури и предоставените социални услуги в нея ще бъдат:
  • 60 лица с умствена изостаналост, които ще се ползват от услугите на четирите Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост;
  • 15 лица, които ще се ползват от услугите на Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.