18.05.2021 12:00

На церемония „Официално откриване“ бе открит обект „Изграждане на нови 4 броя "Център за грижа за лица с умствена изостаналост" с капацитет 15 места

На церемония „Официално откриване“ бе открит обект „Изграждане на нови 4 броя "Център за грижа за лица с умствена изостаналост" с капацитет 15 места всеки, находящи се в с. Церова кория, ул.“Втора“ № 26, м. Иванова чешма, Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ с тържествен водосвет направен от отец Сергей. Обектът е изграден по проект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.  Церемонията се проведе на 17.05.2021г. /понеделник/ от 15:00 ч. в с. Церова кория, ул.“Втора“ № 26, Община Велико Търново, където се намират и новоизградените сгради.
       Бенефициент по проекта е Община Велико Търново. Безвъзмездна финансова помощ:  2 760 000,00 лв.
            На церемонията присъстваха г-жа Росица Димитрова – Директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, г-жа Мариела Цонева –Директор Дирекция „Проекти и програми“, г-н Стоян Добрев –представител изпълнителя ДЗЗ „Болярите 2019“, гр.София, представители на Държавната психиатрична болница с.Церова кория, представители на социални услуги на територията на общината.      
Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да създаде условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания.
Резултатите от изпълнението на дейностите по проекта е изградена инфраструктура за предоставяне на социалната услуга Център за грижа за лица с умствена изостаналост, за която са изградени, обзаведени и оборудвани 4 нови сгради, в имот общинска собственост  с площ 13 160 кв.м., като сградите са с предназначение за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица в с. Церова кория, община Велико Търново. Архитектурно четирите сгради са оформени в единен композиционен комплекс. Три от сградите са със ЗП 388,58  кв.м., а към четвъртата сграда е изградена обща кухня майка и тя е със ЗП 560,28 кв.м. Кухнята майка е обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на потребителите. Всяка от четирите сградите е предвидена за 15 лица. Разпределението на помещенията в къщите е както следва: всяка къща е с по 7 спални помещения, 5 бани към тях, стаята за персонал, съблекалнята и банята към нея, мокро помещение със склад и тоалетна, склад, дневния тракт - дневна стая и трапезария с кухненски бокс и абонатна.
В рамките на имота са изградени четири индивидуални дворни пространства - по едно към всяка сграда и четири зеленчукови градинки. Градинките, дворните пространства, сградите и паркинга са обвързани с алейна мрежа, която осигурява и възможност за предвижване на хора в неравностойно положение.
Ползватели на новоизградената инфраструктури и предоставените социални услуги в нея ще бъдат:
  • 60 лица с умствена изостаналост, които ще се ползват от услугите на четирите.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.