17.05.2021 15:30

С нов комплекс за социални услуги Община Велико Търново ще помага на възрастни и хора с увреждания

Във Велико Търново и с. Церова кория вече е изграден нов Комплекс за социални услуги, чрез който подкрепа и грижи в среда, максимално близка до семейната, ще получават възрастни, които не могат да се обслужват сами, както и хора с умствена изостаналост. Инвестицията е с европейски средства – с проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е изградена съвременна материална база, за да могат онези наши съграждани, които се нуждаят от грижи, да са пълноценна част от обществото и да имат достоен живот.
В кв. „Колю Фичето“ във Велико Търново част от съществуваща сграда е основно ремонтирана, обзаведена и оборудвана за нуждите на новия Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Капацитетът е 15 места.
В с. Церова кория са построени четири нови къщи, всяка а по 15 души, за нуждите на новата социална услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“.
Стартирането на услугите се очаква през есента, когато ще заработи новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси.
Новият комплекс затвърждава лидерското място на Община Велико Търново в сферата на социалните услуги, посочи кметът Даниел Панов. Инвестицията е напълно съобразена с националната стратегия за дългосрочна грижа и с общинските стратегически и планови документи в социалната сфера, добави директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова.
В другата част от сградата в кв. „Колю Фичето“ функционира още един нов център – Комплекс от социални услуги за деца. С още 80 000 лева от общинския бюджет ще бъде извършен основен ремонт на последното крило, където ще бъде обособен Център за обучения и превенция на зависимости.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.