28.01.2019 10:00

Нови социални услуги разкриват във Велико Търново

Нови социални услуги предстои да бъдат разкрити във Велико Търново. Това ще се случи, след като общината спечели проект за подобряване на социалната инфраструктура, който ще бъде финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Инвестиционното предложение предвижда създаване на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост, а договорът за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ бе подписан в края на миналата седмица от директора на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова.
Конкретните цели на проекта включват изграждането на нови сгради и ремонт на съществуващ обект, заедно с осигуряване на тяхното обзавеждане и оборудване.  Това ще позволи предоставянето на следните нови социални услуги: "Център за грижа за лица с умствена изостаналост" (4 броя с капацитет от 15 места всеки) във великотърновското село Церова кория, общ. Велико Търново; "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" (1 брой с капацитет от 15 места) във Велико Търново.
Инвестицията ще бъде на обща стойност 2 760 000 лева, а 100 % от средствата са безвъзмездна финансова помощ.
Новите социални услуги ще допринесат за постигане на целите на националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи.
Изграждането на новата социална инфраструктура в с. Церова кория е свързано с предстоящото закриване на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Пчелище.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.