25.01.2019 16:00

Даниел Панов и Красимир Вълчев откриха национална среща за връзката между образование и бизнес

Конкретни мерки и начини за засилване на връзката между системите на образованието и на бизнеса бе тема на национална среща във Велико Търново, инициирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Форумът събра предприемачи, образователни експерти, представители на различни институции и организации. Дискусията бе открита от кмета на Старата столица Даниел Панов, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Даниел Панов представи добрите примери, които Старата столица дава – преди повече от три години Община В. Търново възложи изготвянето на обстоен анализ на пазара на труда. „Вече са създадени паралелки, които да обучават и на теория, и на практика подготвени млади хора, които впоследствие да се реализират успешно в избраната професия. Това важи както за сферата на информационните технологии, така също за туризма, леката промишленост и индустрията“, посочи Даниел Панов.

Кметът Панов и министър Вълчев бяха единодушни, че образованието е категоричен национален приоритет и това личи както от ръста на учителските възнаграждения, така и от мерките за повишаване на квалификацията на педагозите, за въвеждане на иновативни учебни планове, от актуализирането на над 2000 образователни програми само за този период. „Община Велико Търново ще продължава да прави всички необходимо за подобряване на материалната база, за модернизацията както на училищата, така и на детските градини“, добави Панов.

Участниците в срещата изразиха общо мнение, че е създадено добро партньорство между бизнеса, местната власт и образователните институции. Разговорите обхванаха теми за необходимостта от промени в методите на преподаване, които да насочат провокират учениците да използват въображението си. Обсъдени бяха въпроси, свързани с преструктурирането на приема във висшите учебни заведения, допълнителните стипендии в сферата дуално образование, допълнителното финансиране на професионалните гимназии, участието на бизнеса в изготвянето на учебните планове.

В срещата участваха също ректорът на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. Христо Бонджолов, представители на образователни институции и експерти.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.