07.01.2015 15:00

30 предписания са направени за непочистени тротоари

Инспектори от звено „Инспекторат” на Община Велико Търново, проверяват търговските обекти превантивно и дават писмени предписания на собственици, ползватели и наематели, при снеговалеж незабавно да почистват прилежащите на сградите части и тротоари. Собствениците, ползвателите и наемателите са длъжни да следят за наличие на ледени висулки, които създават реална опасност от нараняване на преминаващите граждани. При образуване на такива, следва незабавно да ги отстранят.
При неизпълнение на дадените от Община Велико Търново предписания, същите ще бъдат санкционирани, съгласно разпоредбите на Наредбата за опазване на околната среда на Община Велико Търново.
Глобите са:
за физически лица са от 100 до 1000 лв.
за юридически лица са от 500 до 2500 лв.
Община Велико Търново има ангажимент и почиства териториите за обществено ползване, като приоритет са автобусните спирки, обществените стълбища, районите около здравни и учебни заведения, алеите в парковете.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.