Образци и документи

Декларации

Icon Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти за облагане с данък върху недвижимите имоти (за имот, придобит преди 01.01.2019 г.) (1,4 MB) Icon Декларация по чл. 14 ал. 2 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (за имот, придобит след 01.01.2019 г.) (755,3 KB) Icon Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение (599,0 KB) Icon Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък (99,5 KB) Icon Декларация по чл. 117 от ЗМДТ (79,0 KB) Icon Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ (73,9 KB) Icon Декларация по чл. 61н от ЗМДТ (1,2 MB) Icon Декларация по чл. 64а, ал.1, вр. с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново (25,5 KB) Icon Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона (90,9 KB) Icon Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона (81,8 KB) Icon Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък на плавателно средство (215,4 KB) Icon Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ (87,0 KB) Icon Данъчна декларация по чл. 61 от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници (116,0 KB) Icon Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване (32,5 KB) Icon Декларация по чл. 22 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново (44,0 KB) Icon Декларация за закриване на партида на моторно превозно средство (35,5 KB) Icon Декларация за отписване на недвижим имот (28,5 KB)

Искания

Icon Искане за прихващане или възстановяване (36,5 KB) Icon Искане за издаване на документи (30,5 KB) Icon Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка (55,5 KB)

Заявления

Icon Заявление относно необходимостта от сключване на договор за сметосъбиране (55,0 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.