Банкови сметки

Данък върху недвижимите имоти:

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

Данък върху превозните средства:

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC : SOMBBGSF

Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 25 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

Данък върху наследствата:

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 22 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

Патентен данък:

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 14 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

Други данъци:

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 80 90
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC : SOMBBGSF

Такса за битови отпадъци

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

Такса за притежаване на куче

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 80 13
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

Административни услуги предоставяни на частни съдебни изпълнители по образувани изпълнителни дела

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 80 07
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

Платете бързо и лесно задълженията си към
община Велико Търново чрез мобилното приложение iCard.
Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.