Документи по проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново"

Icon Проект "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в град Велико Търново" (253,6 KB) Icon Решение на РИОСВ ВТ № 02 - ЕО / 2013 за преценяване на необходимост от извършване на екологична оценка (452,3 KB) Icon Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Вeлико Търново (4,3 MB) Icon Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Вeлико Търново - визия и приоритети (3,0 MB) Icon Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Вeлико Търново - зона с потенциал за икономическо развитие (5,2 MB) Icon Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Вeлико Търново - зона с преобладаващ социален характер (7,9 MB) Icon Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Вeлико Търново - зона на публични функции с висока обществена значимост (6,1 MB)

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.