Актуални проекти на Община Велико Търново

 

Име на проект
 

 

Финансираща програма
 

 

Стойност на
проекта

 

Период на
изпълнение


Проект
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ 

 

Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020
8 698 868,16 лв. 2017 г. - 2020 г.


Проект
“Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020“

 

Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020
233 208,72 лв. 2016 г. - 2020 г.

 

Проект
BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"

 

Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
653 401,29 лв. 2016 г. - 2021 г.


Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“
 

Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020
820 000 лв. 2018 г. - 2020 г.
Програма
LIFE” 2014-2020
19 557 830,60 лв. 2018 г. – 2024 г.

Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020“
 
Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020

43 382 874,43 лв.

2016 г. – 2023 г.


Проект „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“
 

Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020
2 760 000,00 лв. 2019 г. – 2021 г.

Проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр.Дебелец, община Велико Търново“
 

Проект
„Красива България“ – 2019

400 000,00 лв. 2019 г.

Проект „Ефективно функциониране на Областен Информационен център – Велико Търново“
 
Оперативна програма
„Добро управление" 2014-2020

369 600,00 лв.

2019 г. – 2021 г.

Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“
 
Оперативна програма
„Околна среда“ 2014-2020

179 268,75 лв.

2019 г. – 2021 г.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 399 498,08 лв. 2019 г. – 2020 г.


Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 11 133 732,51 лв. 2019 г. – 2022 г.


Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“
 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 1 302 577,31 лв. 2020 г. – 2023 г.


Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“
 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

2 850 760,63 лв. 2020 г. – 2023 г.
Icon На официална церемония откриха обновената с евросредства градска среда в Ж.К. „Чолаковци“ по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ (686,3 KB) Icon Община Велико Търново приключи проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ (505,3 KB) Icon С официална церемония бе открит обект по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ (536,7 KB) Icon С официална церемония откриха реновираната градска среда в старата градска част по проект: „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” (458,1 KB) Icon Предстои церемония "Откриване на обект" по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" (616,8 KB) Icon Официална церемония "Откриване на обект" на Община Велико Търново по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" (578,0 KB) Icon Официална церемония "Откриване на обект": подобряване на градската среда в Ж.К. "Чолаковци" по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" (632,1 KB) Icon Финална пресконференция по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" (469,8 KB) Icon Община Велико Търново откри „Кризисен център за лица“ с тържествен водосвет (334,3 KB) Icon Община Велико Търново е партньор в нова инициатива на ЕС "Местна солидарност = глобална солидарност" (271,8 KB) Icon Проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ (192,1 KB) Icon Проект „Подобряване на бизнес средата в западна индустриална зона” (187,8 KB) Icon Проект „Изграждане на кризисен център за лица” (187,3 KB) Icon Проект “Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020“ (177,8 KB) Icon Проект BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД" (145,0 KB) Icon Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020” (250,1 KB) Icon Проект „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ (292,7 KB) Icon Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (265,5 KB) Icon Проект „Ефективно функциониране на областен информационен център - Велико Търново” (256,7 KB) Icon Проект „Актуализация на програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в Община Велико Търново“ (257,9 KB) Icon Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ (273,0 KB) Icon Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“ (330,8 KB)

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.