Актуални проекти на Община Велико Търново

   

Име на проект

Финансираща програма

Стойност на
проекта

Период на
изпълнениеИнтегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“
 

Програма
„LIFE” 
2014-2020

32 596 383,03 лв.
в т.ч. за Община Велико Търново
1 802 014,92 лв.

2018 г.
2024 г.

Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“

Програма „LIFE” 2021-2027 6 171 489,94 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 1 101 604,59 евро

2023 г.

2029 г.

 

Проект за изпълнение на инвестиция „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново ”

 

Mеханизъм за възстановяване и устойчивост, Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения", Процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, проект за изпълнение на инвестицията „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново ” Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-1.007 -0113  4 348 091,56 лв.

2023 г.

2026 г.

 

Проект за изпълнение на инвестиция „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново ”

 

 Механизъм за възстановяване и устойчивост, Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения", Процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, проект за изпълнение на инвестицията „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново” Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-1.007 -0115  4 453 450,64 лв.

2023 г. 

2026 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ „РАФАЕЛ МИХАЙЛОВ", ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО"  Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ/МЕХАНИЗМА), Договор за финансиране на инвестицията от Механизма за възстановяване и устойчивост № от Информационната система (ИС) за МВУ BG-RRP-4.020-0105-С01 от 13.03.2024 г., във връзка с инвестиция (ПИИ), ИС на МВУ № BG-RRP-4.020-0105 „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново", по Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) с рег. № BG-RRP-4.020 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.  2 216 187,55 лв. 

2024 г.

2026 г.

 

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.