20.05.2016 14:00

Покана за реклама върху новите талони за платено паркиране

Община Велико Търново отправя покана към всички компании във връзка с отпечатване на пореден тираж талони за платено паркиране.
Място на реклама: Гръб на талон за паркиране
Размер: 90/48 mm
Брой тираж/цена:
1 тираж по 115 000 бр. талони за паркиране за 30 минути  - 5000,00 лв. за всеки един тираж;
1 тираж по 145 000 бр. талони за паркиране за 1 час  - 6000,00 лв. за всеки един тираж.
Период на рекламата: 07.2016 г. – 12.2018 г. (в рамките на платеният тираж).
Чрез предоставяната възможност компаниите получават достъп до широк кръг от потенциални клиенти и реален шанс да покажат своят обществен ангажимент и корпоративна социална отговорност.
Заявки за РЕКЛАМА се приемат в Информационен център на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ №2 до 31.12.2016 г. и/или до изчерпване на тиража.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.