01.06.2015 09:00

Проект "Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново"

Община Велико Търново кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиции педагог и медиатор) по Проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване.
Община Велико Търново удължава срокът за изразяване на интерес от потенциални кандидати до 17:00ч. на 05.06.2015 г. Подробна информация може да намерите в тази секция.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.