Център за административно обслужване

Работно време:

от 08:30 ч. до 17:00 ч., всеки работен ден, без прекъсване

Телефони:

062 / 619 108 - Иво Лазаров, Главен експерт
062 / 619 106 - Грета Василева, Главен специалист
062 / 619 107 - Гражданска регистрация

Адрес:

гр. Велико Търново 5000
площад "Майка България" № 2

В Центърът за административно обслужване (ЦАО):

  • на достъпен и разбираем език се предоставя информация за издаваните актове и предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване, както и информация от общ характер от компетентността на администрацията;
  • се подават заявления/искания за административно обслужване, сигнали, предложения и жалби след като се разяснят изискванията, на които трябва да отговарят;
  • се изготвя протокол и регистрират устни искания, заявления, сигнали, предложения, както и запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
  • се предоставя информация относно приемането на заявления/искания за административно обслужване, извършвано от други административни органи;
  • се проверява пълнотата на изискуемите документи по всяко заявление/искане за осъществяване на административно обслужване;
  • се разяснява начина на плащане;
  • се дава информация за хода на работата по преписката;
  • се предоставят исканите документи, включително издадените индивидуални административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване и по преписки, образувани въз основа на сигнали или предложения.

 

Изнесен Център за административно обслужване (ЦАО), МОЛ гр. Велико Търново

Адрес:
гр. Велико Търново
ул. „Оборище“ № 18

Работно време:
от 10,00 ч. до 14,30 ч. и от 15,00 ч. до 18,00 ч.

Работни дни:
от Понеделник до Петък

Телефон:
062 / 625 814

 

Изнесен Център за административно обслужване (ЦАО), кв. „Чолаковци“

Адрес:
гр. Велико Търново
ул. „Бяла Бона“ № 9, СУ „Владимир Комаров“

Работно време:
от 8,30 ч. до 17,00 ч.

Работни дни:
Понеделник, всяка първа и трета седмица от месеца

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.