Актуално

Здравеопазването в Община Велико Търново има за своя цел разработване и реализиране на програми за осигуряване на качествена и навременна профилактика на подрастващите, учащите и населението на Община Велико Търново. Към момента се разботи по следните програми:
  • Реализиране на Програма на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве 2021 - 2026 г.
  • Реализиране на заложените цели в Програма СИНДИ за профилактика на хроничните неинфекциозни болести (ХНБ) - зона Велико Търново.
  • Реализиране на заложените цели в Програма СИНДИ за профилактика на хроничните неинфекциозни болести (ХНБ) - Детска компонента “Здрави деца в здрави семейства” в Община Велико Търново.
  • Програма за превенция на наркотични зависимости сред младите хора в Община Велико Търново 2019-2023 г.
  • Реализиране на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст.
  • Реализиране на Националната програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването.
  • Финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начела, съгласно, приетия Решение на Великотърновски Общински съвет Правилник за финансово подпомагане на процедури “ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.