ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016115 Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по обособени позиции” І-ва позиция.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 03.06.2013 16:57

Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по обособени позиции”
І-ва позиция:
1. Информации на дирекция СУТ
2. Информации на дирекция СДЗ и структурите към нея
3. Информация на дирекция "Култура и туризъм" и структурите към нея
4. Информация на общински предприятия и кметства
5. Други публикации в обществен интерес

Документация

Файл Размер
Уведомление за избор на изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
307,8 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
128,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
80,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

11.06.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.06.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.