„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета“

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов"
публикуван на: 14.04.2022 10:21:15
450,9 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 17.03.2020 11:02:38
391,4 KB
Договор от 11.03.2020 г. с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов"
публикуван на: 17.03.2020 11:02:38
851,0 KB
Решение №РД 24-23/24.02.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 25.02.2020 09:27:21
2,1 MB
Протокол №2 от дата 20.02.2020 г.
публикуван на: 25.02.2020 09:27:21
4,7 MB
Протокол №1 от дата 14.02.2020 г.
публикуван на: 25.02.2020 09:27:21
4,6 MB
Съобщение №91-00-42/17.02.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 17.02.2020 15:48:38
1,0 MB
Решение №РД 24-12/24.01.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 24.01.2020 16:46:56
4,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 24.01.2020 16:46:56
409,7 KB
Документация
публикуван на: 24.01.2020 16:46:56
309,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

13.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.