Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Прекратена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Позиция № 5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски Тръмбеш 7.00 и 13.00 часа

Позиция № 8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа

Позиция № 9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново № 4101

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции №5, 8 и 9
публикуван на: 06.02.2020 10:29:34
409,0 KB
Решение №РД 24-6 от 21.01.2020 г. за прекратяване на обособени позиции №5, 8 и 9
публикуван на: 21.01.2020 13:28:38
1,7 MB
Решение №РД 24-208 от 30.12.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 30.12.2019 16:45:26
239,9 KB
Покана №9153-00-9 от 30.12.2019 г. до "Пътнически превози" АД
публикуван на: 30.12.2019 16:45:26
1014,4 KB
Покана №9153-00-9 от 30.12.2019 г. до ЕТ "Надежда - Надежда Христова"
публикуван на: 30.12.2019 16:45:26
1009,3 KB
Покана №9153-00-9 от 30.12.2019 г. до "Б и Б транс" ЕООД
публикуван на: 30.12.2019 16:45:26
1017,0 KB
Покана №9153-00-9 от 30.12.2019 г. до "Алекс ОК" ЕООД
публикуван на: 30.12.2019 16:45:26
1021,1 KB
Приложения и образци към покани за участие
публикуван на: 30.12.2019 16:45:26
963,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

17.01.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.01.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.