Упражняване на авторски надзор за обект: „Възстановяване на пешеходен стоманобетонов мост над река Еньовица - от общинския път VTR 3023 „път II-55-с. Габровци“ за махала Пъровци, община Велико Търново“.

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 31.01.2020 11:07:01
1,3 MB
Договор от дата 15.01.2020 г. с "Билдплан - 08" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 31.01.2020 11:07:01
3,8 MB
Решение №РД 24-206 от 27.12.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.12.2019 16:14:52
2,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.