„Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нова компютърна техника, периферни устройства и консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Oбособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нова компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Община Велико Търново“;

Обособена позиция № 2 „Доставка по заявка на консумативи за новозакупена офис техника“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на 20 броя мултифункционални устройства за техническо обезпечаване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“ и

Обособена позиция № 4 „Доставка на 4 броя мобилни телефони и 2 броя таблети за осъществяване на комуникационната дейност по програма LIFE на Европейския съюз, проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“


Оферти могат да се подават само за обособена позиция № 1. Обособени позиции № 2, № 3 и № 4 са възложени по реда валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях.

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 15.06.2020 14:47:17
506,4 KB
Решение № РД 24-78 от 29.05.2020 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 29.05.2020 17:47:30
2,5 MB
Доклад от 27.05.2020 г. на комисията
публикуван на: 29.05.2020 17:47:30
2,7 MB
Протокол № 5 от 27.05.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.05.2020 17:47:30
2,8 MB
Протокол № 4 от 23.04.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.05.2020 17:47:30
1,8 MB
Протокол № 3 от 31.03.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.05.2020 17:47:30
2,9 MB
Протокол № 1 от 28.01.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.05.2020 17:47:30
1,6 MB
Съобщение №91-00-138 от 15.04.2020 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 15.04.2020 14:09:53
1,4 MB
Протокол № 2 от 10.02.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.02.2020 13:58:56
1,9 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 27.12.2019 11:37:33
467,8 KB
Решение № РД 24-201 от 19.12.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 23.12.2019 10:28:50
1,7 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 23.12.2019 10:28:50
919,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.01.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.01.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.