Обява №ОБ-39/12.12.2019 г. с предмет: "Изпълнение на СМР за изработка и монтаж на преместваеми конструкции по обособени позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 12.12.2019 17:39

№ в РОП/ПОП: 9095283

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095283

Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“

Обособена позиция № 2: „Изработка и монтаж на автобусна спирка в с. Къпиново, Община Велико Търново”


Строителството по обособена позиция № 2 е възложено по реда на съответната ѝ индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Стойността на позицията не надхвърля 1 000 000 лв., не надхвърля и 20 на сто от общата стойност на поръчката

Документация

Файл Размер
Съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване възлагането на обществената поръчка
публикуван на: 05.03.2020 13:43:59
423,5 KB
Протокол № 2 от 04.03.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.03.2020 13:43:59
702,9 KB
Протокол № 1 от 03.01.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.03.2020 13:43:59
752,5 KB
Информация №12-161-72/27.12.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 27.12.2019 10:49:45
311,2 KB
Обява №ОБ-39 от 12.12.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 12.12.2019 17:41:47
871,9 KB
Информация №12-161-67 от 12.12.2019 г. за публикувана обява
публикуван на: 12.12.2019 17:41:47
307,8 KB
Проекти част Пожарна безопасност
публикуван на: 12.12.2019 17:41:47
1,7 MB
Проекти част План за безопасност и здраве
публикуван на: 12.12.2019 17:41:47
3,4 MB
Доклад за оценка на съответствието на част Конструктивна
публикуван на: 12.12.2019 17:41:47
1,5 MB
Проекти част Конструктивна
публикуван на: 12.12.2019 17:41:47
7,9 MB
Проекти част Архитектура
публикуван на: 12.12.2019 17:41:47
2,2 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 12.12.2019 17:41:47
333,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

30.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.